Ammon, Ulrich; Dittmar, Norbert; Mattheier, Klaus J.; Trudgill, Peter: Sociolinguistics / Soziolinguistik

Front Cover
 

What people are saying - Write a review

User Review - Flag as inappropriate

Ninh Đôn Blog
Home → Blog →WordPress →Hiển thị số % tiền tiết kiệm được trong WooCommerce
WooCommerce
Hiển thị số % tiền tiết kiệm được trong WooCommerce
Thông thường khi bạn sử dụng WooCommerce để làm website bán hàng khi mà bạn có một giá khuyến mãi dành cho một sản phẩm nào đó. Bạn sẽ phải điền 2 khung giá như hình bên dưới:
Hiển thị số % tiền tiết kiệm được trong WooCommerceh được như hình dưới sau khi điền Regular Price và Sale Price
Khi bạn sử dụng Sale Price tức là sản phẩm khuyến mãi thì ở ngoài trang chủ hoặc các trang sản phẩm nó sẽ chỉ hiển thị 2 mức giá, và kết quả mình được như hình dưới sau khi điền Regular Price và Sale Price
Hiển thị sản phẩm WooCommerce
Như hình trên nó đang hiển thị mức giá hiện tại và mức giá thông thường ở ngoài, nhưng nếu bạn muốn thêm tính năng để người dùng biết họ tiết kiệm được bao nhiêu % thì làm thế nào bây giờ? Đơn giản thôi bạn chỉ cần điền thêm code bên dưới vào file functions.php mà theme bạn đang dùng:
add_filter( 'woocommerce_sale_price_html', 'woocommerce_custom_sales_price', 10, 2 );
function woocommerce_custom_sales_price( $price, $product ) {
$percentage = round( ( ( $product->regular_price - $product->sale_price ) / $product->regular_price ) * 100 );
return $price . sprintf( __(' Save %s', 'woocommerce' ), $percentage . '%' );
}
Và đây là kết quả sau khi mình đã sử dụng đoạn mã trên vào trong theme:
Sản phẩm WooCommerce
Hi vọng, tutorial này sẽ giúp website bạn thêm chuyên nghiệp hơn, nếu có cần hỗ trợ gì, bạn hãy tham gia group Ninh Đôn và Những người bạn để nhận được sự giúp đỡ tốt nhất.
Ninh Đôn Updated 16/07/2016 WordPress
Có thể bạn muốn biết
Hướng dẫn hiển thị Video dạng Reponsive trong WordPress không dùng Plugin
Cài đặt localhost trên máy tính với XAMPP
Cần chuẩn bị những gì để bắt đầu học WordPress?
Serie học WordPress cơ bản cho người mới bắt đầu
Hướng dẫn tìm kiếm, cài đặt và kích hoạt Theme WordPress
Sử dụng Shortcodes ở bất cứ nơi đâu
Những lỗi thường gặp khi sử dụng WordPress bạn cần tránh
Hướng dẫn cập nhật WordPress lên phiên bản mới nhất
Ninh Đôn
Tôi là Ninh Đôn - Tôi thích chia sẻ và đam mê về Internet, vì thế mà tôi dành 100% thời gian làm việc của mình cho nó. Những điều mà tôi chia sẻ là những điều mà tôi học được, dù không hoàn hảo nhưng chắc chắn sẽ giúp ích cho bạn.
Click Here to Leave a Comment Below
Leave a Reply:
Name*
Email*
Website
SUBMIT
Giới thiệu Bản quyền Điều khoản & điều kiện Hợp tác Liên hệ Copyright by Ninh Đôn Blog. Đạo sinh con, nhưng không được phép đón nhận di sản văn hoá, thể thao của mình, trách nhiệm về
Giới thiệu Bản quyền Điều khoản & điều kiện Hợp tác Liên hệ
Copyright 2016 by Ninh Đôn Blog.
 

Contents

Volume 33 Teilband
1747
Roland Willemyns The Low Countries Niederlande
1758
Ulrich Ammon Die deutschsprachigen Länder The German
1765
172a Walter Haas Die Schweiz Switzerland
1772
Aaron V Cicourel Elicitation as a Problem of Discourse Elizitierung
1777
Françoise Gadet France Frankreich
1787
The History of Sociolinguistics
1790
Juan Andrés Villena Ponsoda The Iberian Peninsula Die Iberische
1802
Yolanda Lastra Mexico and Central America Mexiko und Mittel amerika
2073
212a Ralph Penny The Hispanophone Caribbean Die hispanophone Karibik
2081
Hubert Devonish The Anglophone Caribbean Die anglophone Karibik
2083
Jean Bernabé Françoise Grenard The Francophone Caribbean Die frankophone Karibik
2096
Marta Dijkhoff Silvia Kouwenberg Paul Tjon Sie Fat The Dutch speaking Caribbean Die niederländischsprachige Karibik
2105
Rainer Enrique Hamel Pedro Martín Butragueño Hispanophone South America Hispanophones Südamerika
2115
Maria Marta Pereira Scherre Brazil Brasilien
2125
Daniel Schreier Andrea Sudbury Sheila Wilson English in the South Atlantic Ocean Englisch im SüdAtlantik
2131

Miklós Kontra Hungarian In and Outside Hungary Ungarisch
1811
Norbert Dittmar Umgangssprache Nonstandard Vernacular
1812
Hartmut Lüdtke Beobachtung Observation 1033
1813
Klaus Steinke Rumänien und Moldau Romania and Moldavia
1818
Harald Haarmann Sociolinguistic Aspects of Cultural Anthropology
1823
Gerhard Neweklowsky Die südslawische Region The SouthSlavic
1824
Wladyslaw Lubas Die westslawischen Sprachen The WestSlavic
1837
Peter Atteslander Schriftliche Befragung Written Investigations 1063
1848
Karl Gutschmidt Die ostslawische Region The EastSlavic Area
1851
Ina Druviete The Baltic States Die baltischen Staaten
1864
Ian Hancock Gypsy Languages Zigeunersprachen
1870
Peter Trudgill Daniel Schreier Greece and Cyprus Griechenland
1881
Lars Johanson Elisabetta Ragagnin Central Asia and Mongolia
1889
186a B George Hewitt Georgia Georgien
1897
Birgit N Schlyter Turkey Türkei
1903
Yahya Modarresi Iran Afghanistan and Tajikistan Iran Afghanistan
1911
Enam AlWer The Arabicspeaking Middle East Der arabisch
1917
Bernard Spolsky Israel and the Jewish Languages Israel und
1924
Clive Holes The Arabian Peninsula and Iraq Die arabische Halbinsel und der Irak
1930
Keith Walters North Africa Nordafrika
1941
LouisJean Calvet Francophone West Africa Das frankophone Westafrika
1946
Ronny Meyer Sudan and the Horn of Africa Der Sudan und das Horn von Afrika
1951
Magnus Huber Anglophone West Africa Das anglophone Westafrika
1957
Silvester Ron Simango East Africa Ostafrika
1964
LouisJean Calvet Democratic Republic of Congo Rwanda and Burundi Die Demokratische Republik Kongo Ruanda und Burundi
1972
Emilio Bonvini Lusophone Africa Das lusophone Afrika
1975
Tore Janson Southern Africa Südliches Afrika
1981
Robert Chaudenson Madagascar and the Comoros Madagaskar und die Komoren
1987
Robert Chaudenson The Indian Ocean Der Indische Ozean
1989
Braj B Kachru South Asia Südasien
1990
Cheng Tienmu Fritz Pasierbsky China China
1998
David Bradley Mainland Southeast Asia Südostasiatisches Festland
2007
Lars Vikør Malaysia and Insular Southeast Asia Malaysia und insulares Südostasien
2014
Shinji Sanada Japan und Korea Japan and Korea
2021
Anne Pauwels Australia and New Zealand Australien und Neuseeland
2025
Andrew Pawley The South Pacific Der südliche Pazifik
2034
John Edwards Canada Kanada
2045
Lyle Campbell The USA Die USA
2052
Cecilia Cutler Stephanie Hackert Chanti Seymour Bermuda and the Bahamas Bermuda und Bahamas
2066
Linguistic Change Sociolinguistic Aspects
2138
Joachim Gessinger Alphabetisierung von Sprachgemeinschaften
2170
Volume 11 Teilband
2186
Edgar Radtke Konvergenz und Divergenz regionaler Varietäten
2189
J V Neustupny Sociolinguistic Aspects of Social Modernization
2209
Jiˇrí Nekvapil The Development of Languages for Special Purposes
2223
Rainer Enrique Hamel The Development of Language Empires
2240
Wolfgang Dressler Rudolf de Cillia Spracherhaltung Sprachverfall
2258
Paul Kerswill Migration and Language Migration und Sprache
2271
Marinel Gerritsen Roeland van Hout Sociolinguistic Developments
2285
Robert Phillipson Language Spread Sprachverbreitung
2299
John Holm Pidgin and Creole Studies Pidgin und Kreolstudien 58
2307
Application
2316
Nikolas Coupland Virpi YlänneMcEwen The Sociolinguistics
2334
Rainer Dietrich Erstsprache Muttersprache First Language Mother
2341
Sarah Michaels Richard Sohmer Mary Catherine O Connor
2351
Marilyn MartinJones Sociolinguistics and Second Language
2367
Helga BisterBroosen Soziolinguistik und Fremdsprachenunterricht
2376
Ana Deumert Language Planning Language Determination
2394
Modernization Sprach
2421
Aaron BarAdon Language Revival Sprachwiederbelebung
2442
Ulrich Püschel Lexikographie und Soziolinguistik Lexicography
2461
Volume 22 Teilband
2472
Claude Piron Choosing an Official Language Wahl einer Amts
2484
Deborah Schiffrin Discourse Analysis and Conversation Analysis
2494
Muriel SavilleTroike Anthropological Linguistics and the Ethno
2515
Walt Wolfram Sociolinguistics and Speech Therapy Soziolinguistik
2523
Helen SpencerOatey Sociolinguistics and Intercultural Communi
2537
Raphael Berthele Dialektsoziologie Soziolinguistische Aspekte
2546
Roeland van Hout Linguistische Messverfahren Linguistic
2551
Reinhard Fiehler Rhetorik Rhetoric
2555
Tove SkutnabbKangas Linguistic Human Rights Sprachliche
2575
Romuald Skiba Computeranalyse Computer Analysis 1187
2588
Wolfgang Wildgen Sprachkontaktforschung Research on Language
2590
Peter Hans Nelde Research on Language Conflict Sprachkonflikt
2596
Gaetano Berruto Sprachvarietät Sprache Gesamtsprache
2598
Lothar Hoffmann Fachsprachenforschung Research on Languages
2604
Gudrun Held Ethnographie des Sprechens The Ethnography
2615
Copyright

Common terms and phrases

Bibliographic information